Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Podatki i opłaty
Liczba pozycji: 3
1.Stawki podatku od środków transportowych.
2.Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w gminie Korczyna
3.Stawki opłaty od posiadania psów
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «