Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap III : Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap I : Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap III : Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korczyna : Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap II : Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” - etap II : Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korczyna : Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna "Korczyna 6" - etap I : Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korczyna : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Kombornia, Wola Komborska i Iskrzynia : Ogłoszenie Wójta Gminy Korczyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasna 2” : Ogłoszenie Wójta Gminy Korczyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Iskrzynia 3 – etap II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko : Ogłoszenie Wójta Gminy Korczyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węglówka - 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko : Ogłoszenie Wójta Gminy Korczyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 5” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko : Obwieszczenie o przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna : Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna - „Korczyna 6” : Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "KORCZYNA 5". : Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna
Liczba pozycji: 18
1.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap III
2.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap I
3.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap III
4.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korczyna
5.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap II
6.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” - etap II
7.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korczyna
8.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna "Korczyna 6" - etap I
9.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korczyna
10.Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Kombornia, Wola Komborska i Iskrzynia
11.Ogłoszenie Wójta Gminy Korczyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasna 2”
12.Ogłoszenie Wójta Gminy Korczyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Iskrzynia 3 – etap II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
13.Ogłoszenie Wójta Gminy Korczyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węglówka - 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
14.Ogłoszenie Wójta Gminy Korczyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 5” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
15.Obwieszczenie o przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna
16.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna - „Korczyna 6”
17.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "KORCZYNA 5".
18.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «