Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Wójta Gminy Korczyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasna 2”
Treść ogłoszeniaOgloszenie o wylozeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krasna 2.pdf (87033 B)2012-11-30
OpisNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Korczyna Nr III/21/10 z dnia 29 grudnia 2010r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasna 2”, obejmującego obszar o powierzchni ok. 8,5 ha, położony po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej Nr 991 relacji Lutcza – Krosno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 grudnia do 31 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Korczynie w godzinach pracy urzędu.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «