Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korczyna
Treść ogłoszeniaogloszenie studium.pdf (259803 B)2014-02-04
Opis
Załącznik graficzny do obwieszczeniazalacznik_graficzny_do_oglosz_obwieszczenia.jpg (676506 B)2014-02-04
Opis
Prognoza oddziaływania na środowiskoPONS.zip (3165106 B)2014-02-05
Opis
V zmiana studium2014-02-05
OpisPlik do pobrania na stronie www.korczyna.pl w zakładce Przetargi i ogłoszenia -> Zagospodarowanie przestrzenne

lub bezpośrednio pod adresem:

http://korczyna.pl/app/webroot/uploaded/GMINA/2014/Zagospodarowanie/V_zm_SUiKZP.zip
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «