Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” - etap II
Ogłoszenie2014-08-28_OGLOSZENIE_OBWIESZCZENIE_O_WYLOZENIU_MPZP_Etap_II.doc (46080 B)2014-08-28
OpisNa podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” - etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Załącznikzalacznik_KORCZYNA-ETAP II_bip.jpg (3166104 B)2014-08-28
Opis
Formularz uwagformularz tresc uwagi.doc (28160 B)2014-09-16
Opis
UchwałaMPZP uchwala Korczyna 6 Etap II.doc (478208 B)2014-09-16
Opis
Mapa2014-09-16
OpisMapa do pobrania ze strony:

www.korczyna.pl -> Przetargi i ogłoszenia -> Zagospodarowanie przestrzenne

lub

bezpośrednio pod adresem:

http://korczyna.pl/app/webroot/uploaded/GMINA/2014/Zagospodarowanie/Korczyna%206%20II%20etap/MPZP_KORCZYNA_ETAP_II.jpg
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «