Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Wójt

 Jan Zych - Wójt
Wójt Gminy a w przypadku nieobecności Wójta - Zastępca Wójta, przyjmują mieszkańców - w tym w ramach skarg i wniosków - w każdy poniedziałek tygodnia, w godzinach: od 13:00 do 16:30 w pok. nr 12 lub nr 14 Urzędu Gminy.
» Panel aktualizacyjny «