Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Budżet

Wieloletnia prognoza finansowa - 2016 rok  : Budżet gminy - 2016 rok :  Sprawozdanie Wójta Gminy Korczyna z wykonania budżetu gminy za 2014r : Uchwała RIO w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Korczyna z wykonania budżetu gminy za 2014r : Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku : Uchwała RIO w sprawie informacji Wójta Gminy Korczyna z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r : Budżet gminy - 2015 rok : Wieloletnia prognoza finansowa - 2015 rok  : Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku : Sprawozdanie Wójta Gminy Korczyna z wykonania budżetu gminy za 2013r : Uchwała RIO w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Korczyna z wykonania budżetu gminy za 2013r : Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy Korczyna za 2011 r. : Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy Korczyna za 2012 r. : Budżet gminy - 2014 rok : Wieloletnia prognoza finansowa - 2014 rok  : Projekt uchwały budżetowej gminy Korczyna na 2014 rok : Uchwała RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Korczyna na 2014 rok : Uchwała RIO w sprawie projektu WPF gminy Korczyna : Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Korczyna na 2014 rok : Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2014 : Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok : Budżet gminy - 2013 rok : Wieloletnia prognoza finansowa - 2013 rok : Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok : Budżet gminy - 2012 rok : Wieloletnia prognoza finansowa - 2012 rok : Budżet gminy 2011 : Wieloletnia prognoza finansowa : Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok : Budżet gminy 2010 : Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok : Budżet gminy 2009 : Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok : Sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok : Budżet gminy 2008 : Budżet gminy 2007 : Sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok : Budżet gminy 2006 : Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok : Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok : Budżet gminy 2005 : Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok : Budżet gminy 2004 : Budżet gminy 2003
Liczba pozycji: 44
1.Wieloletnia prognoza finansowa - 2016 rok
2.Budżet gminy - 2016 rok
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Korczyna z wykonania budżetu gminy za 2014r
4.Uchwała RIO w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Korczyna z wykonania budżetu gminy za 2014r
5.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku
6.Uchwała RIO w sprawie informacji Wójta Gminy Korczyna z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r
7.Budżet gminy - 2015 rok
8.Wieloletnia prognoza finansowa - 2015 rok
9.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku
10.Sprawozdanie Wójta Gminy Korczyna z wykonania budżetu gminy za 2013r
11.Uchwała RIO w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Korczyna z wykonania budżetu gminy za 2013r
12.Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy Korczyna za 2011 r.
13.Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu gminy Korczyna za 2012 r.
14.Budżet gminy - 2014 rok
15.Wieloletnia prognoza finansowa - 2014 rok
16.Projekt uchwały budżetowej gminy Korczyna na 2014 rok
17.Uchwała RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Korczyna na 2014 rok
18.Uchwała RIO w sprawie projektu WPF gminy Korczyna
19.Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Korczyna na 2014 rok
20.Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2014
21.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok
22.Budżet gminy - 2013 rok
23.Wieloletnia prognoza finansowa - 2013 rok
24.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
25.Budżet gminy - 2012 rok
26.Wieloletnia prognoza finansowa - 2012 rok
27.Budżet gminy 2011
28.Wieloletnia prognoza finansowa
29.Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
30.Budżet gminy 2010
31.Sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok
32.Budżet gminy 2009
33.Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok
34.Sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok
35.Budżet gminy 2008
36.Budżet gminy 2007
37.Sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok
38.Budżet gminy 2006
39.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok
40.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok
41.Budżet gminy 2005
42.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok
43.Budżet gminy 2004
44.Budżet gminy 2003
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «