Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Budżet

Sprawozdanie Wójta Gminy Korczyna z wykonania budżetu gminy za 2013r
SprawozdanieSprawozdanie Wojta Gminy Korczyna z wykonania budzetu gminy za 2013r.pdf (3469638 B)2014-05-16
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «