Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowościach: Kombornia - rejon II i Wola Komborska” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Korczynie przy ul. Aleksandra Fredry 2 (budynek Zespołu Szkół w Korczynie) : Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Kombornia rejon II i Wola Komborska" : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowościach: Kombornia - rejon II i Wola Komborska” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Kombornia - rejon I” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Czarnorzeki i Węglówka” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Iskrzynia” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Korczyna - rejon I” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Korczyna - rejon II” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2016 w miejscowości Krasna” : Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Korczyna : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Korczyna : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Korczynie przy ul. Aleksandra Fredry 2 (budynek Zespołu Szkół w Korczynie) : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego” : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Korczyna - rejon I” : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Korczyna - rejon II” : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Iskrzynia” : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Kombornia - rejon I” : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Kombornia rejon II i Wola Komborska" : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Czarnorzeki i Węglówka” : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2016 w miejscowości Krasna” : Zmiana treści ogłoszenia w przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego” : Zmiana treści SIWZ w przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego” : Ogłoszenie przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. "Realizacja zadań w ramach Projektu eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje" : Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. "Realizacja zadań w ramach Projektu eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje". : Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR”. : Ogłoszenie przetargu pn. "Realizacja zadań w ramach Projektu eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje" : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Obsługa prawna Gminy Korczyna” : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR” : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR” : Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korczyna oznaczonej jako działka nr ewid. 381/8, o powierzchni 0,1631 ha położonej w Węglówce : Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR” : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Obsługa prawna Gminy Korczyna” : Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR” : Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizcję zadania pn. „Obsługa prawna Gminy Korczyna” : Ogł. o wyborze oferty- Dostawa nowego, lekkiego samochodu typu kontener do ratownictwa drogowego, chemiczno-ekologicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Komborni. Samochód z podwójną kabiną, napędem 4x2 : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR” : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. Przebudowa pomieszczeń budynku w celu adaptacji na Dzienny Dom "SENIOR - WIGOR" : Wyjaśn. SIWZ do przet. Dostawa nowego, lekkiego samochodu typu kontener do ratownictwa drogowego, chemiczno-ekologicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Komborni. Samochód z podwójną kabiną, napędem 4x2 : Ogłoszenie przetargu pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR” : Wyjaśn. SIWZ do przet. Dostawa nowego, lekkiego samochodu typu kontener do ratownictwa drogowego, chemiczno-ekologicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Komborni. Samochód z podwójną kabiną, napędem 4x2 : Ogłoszenie przetargu „Dostawa nowego, lekkiego samochodu typu kontener do ratownictwa drogowego, chemiczno-ekologicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Komborni. Samochód z podwójną kabiną, napędem 4x2" : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. Przebudowa pomieszczeń budynku w celu adaptacji na Dzienny Dom "SENIOR - WIGOR" : Ogłoszenie przetragu na realizację zadania pn. Przebudowa pomieszczeń budynku w celu adaptacji na Dzienny Dom "SENIOR - WIGOR" : Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/17 o powierzchni 0,1194 ha : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Węglówka, dz. 381/8 : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/1  : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/2  : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krasna – Cmentarz w miejscowości Krasna” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna” : Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krasna – Cmentarz w miejscowości Krasna” : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krasna – Cmentarz w miejscowości Krasna” : Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna" :  Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy : Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Krasna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 151/6 : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kombornia i Iskrzynia" : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna” : Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/1 : Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/2 : Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/15 : Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2622/2 o powierzchni 0,0144 ha : Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2617/2 o powierzchni 0,0091 ha : Ogłoszenie przetargu na realizację zadań pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kombornia i Iskrzynia" : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna” : Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 276/3 : Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 276/4 : Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 276/6 : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie - Leszczyny" : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Węglówka 1050/1 : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Węglówka 1050/2 : Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Krasna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 151/6  : Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/17 : Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2617/2 o powierzchni 0,0091 ha : Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2622/2 o powierzchni 0,0144 ha : Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie – Leszczyny" : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Korczynie o dźwig hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych, przebudowa ściany z szybem dźwigu w zakresie otworów” : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 276/3 o powierzchni 0,0452 ha : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 276/4 o powierzchni 0,0953 ha :  Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 276/6 o powierzchni 0,0735 ha : Wójt Gminy Korczyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony poprzez ustną licytację na sprzedaż drewna : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż drewna opałowego : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Korczynie o dźwig hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych, przebudowa ściany z szybem dźwigu w zakresie otworów” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka” : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Korczynie o dźwig hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych, przebudowa ściany z szybem dźwigu w zakresie otworów” : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Krasna 151/6 : Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2617/2 : Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2622/2 : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”. : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Korczyna – rejon I”. : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Korczyna – rejon II” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Krasna” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowościach: Kombornia rejon II i Wola Komborska” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Kombornia rejon I : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Iskrzynia" : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka” : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Iskrzynia” : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Korczyna - rejon I” : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Korczyna - rejon II” : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Krasna” : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Kombornia - rejon I” : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowościach: Kombornia rejon II i Wola Komborska” : Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/15 : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego" : Ogłaszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/17 o powierzchni 0,1194 ha : Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego” : Ogłoszenie przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego” : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży : Wójt Gminy Korczyna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako dz. o nr ewid. 543/14 o powierzchni 0,1101 ha : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia obiektu Dworku Generała Szeptyckiego w Korczynie” : Ogłoszenie przetargu pn. „Dostawa wyposażenia obiektu Dworku Generała Szeptyckiego w Korczynie” : Wójt Gminy Korczyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/15  : Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/2 : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w km 0+000 – 1+416,28 w miejscowości Korczyna" : Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w Węglówce : Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Korczyna : Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Korczynie przy ul. Aleksandra Fredry 2 (budynek Zespołu Szkół w Korczynie) : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” : Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Korczyna : Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2617/2 o powierzchni 0,0091 ha : Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Iskrzynia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 222/2 o powierzchni 0,0043 ha : Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2622/2 o powierzchni 0,0144 ha : Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/2 o powierzchni 0,10 ha : Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/14 o powierzchni 0,1101 ha : Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej drewnianym budynkiem garażu, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/1 : Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Korczynie oznaczonych jako działki o nr ewid. 1165/2 i 2/3 części działki o nr ewid. 1165/3 : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w km 0+000 – 1+416,28 w miejscowości Korczyna" : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna oraz utwardzenie części działki nr 121/1 i 122 w Woli Komborskiej” : Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w km 0+000 – 1+416,28 w miejscowości Korczyna" : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Węglówka za Kościołem w miejscowości Węglówka” : Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna oraz utwardzenie części działki nr 121/1 i 122 w Woli Komborskiej” : Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację zadań w ramach Projektu "eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje" : Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/17 o pow. 0,1194 ha : Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Iskrzynia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 222/1 o powierzchni 0,23 ha : Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczyna" : Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew na pniu z działki gminnej nr 248/2 położonej w Krasnej : Zmiana treści ogłoszenia do przetargu nieograniczonego na realizację zadań w ramach Projektu "eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje" : Zmiana treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację zadań w ramach Projektu "eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje" : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. Remont budynku komunalnego w Korczynie (adaptacja na cele kultury) w ramach realizacji projektu „Na styku kultur Pogórza Karpackiego” : Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew na pniu z działki gminnej nr 248/2 położonej w Krasnej : Zmiana treści ogłoszenia do przetargu nieograniczonego na realizację zadań w ramach Projektu "eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje" : Zmiana treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację zadań w ramach Projektu "eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje" : Ogłoszenie przetargu na wynajem lokalu użytkowego w Ośrodku Zdrowia w Korczynie ul. Parkowa 8 : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna” : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Węglówka za Kościołem w miejscowości Węglówka” : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/16 : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1852 : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1089/1 : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1089/2 : Wyjaśnienie SIWZ do przet. nieograniczonego na realizację zad. pn. Remont budynku komunalnego w Korczynie (adaptacja na cele kultury) w ramach realizacji projektu „Na styku kultur Pogórza Karpackiego” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14829R Czarnorzeki – Dział nr ewid. działek drogowych 521, cz.373, 339 w miejscowości Czarnorzeki (...)" : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Dostawa materiałów drogowych na remonty bieżące dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2014 roku”. : Zmiana treści SIWZ w przetargu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14829R Czarnorzeki – Dział nr ewid. działek drogowych 521, cz.373, 339 w miejscowości Czarnorzeki (...)" : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu na Realizację zadań w ramach Projektu “eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka : Ogłoszenie przetargu na realizację pn. Remont budynku komunalnego w Korczynie (adaptacja na cele kultury) w ramach realizacji projektu „Na styku kultur Pogórza Karpackiego” : Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem : Ogłoszenie przetargu na Realizację zadań w ramach Projektu “eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  : Ogłoszenie przetargu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14829R Czarnorzeki – Dział nr ewid. działek drogowych 521, cz.373, 339 w miejscowości Czarnorzeki w km 0+000-1+750 oraz w km 2+050-2+119 (...)" : Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/15 o pow. 0,1265 ha : Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/14 o pow. 0,1101 ha  : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Iskrzynia 222/2 : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Iskrzynia 222/1 : Ogłoszenie przetargu pn. „Dostawa materiałów drogowych na bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2014 roku” : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Korczyna" : Ogłoszenie przetargu pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Korczyna" : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Korczyna 1852 : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Korczyna 1089/2 : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Korczyna 1089/1 : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Korczyna 393/9 : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Korczyna oznaczonej jako działka nr 547/2 : Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Krasna oznaczonej jako działka nr 259 : Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Krasna oznaczonej jako działka nr 249/1 : Ogł. o wyborze oferty w przet. Pełn. funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zad. pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w m. Kombornia Iskrzynia Wola Komborska : Ogłoszenie przetargu pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Korczyna" : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska" : Wyjaś. SIWZ do przet. na Pełn. funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zad. pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w m. Kombornia Iskrzynia Wola Komborska : Ogł. przet. na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zad. pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kombornia Iskrzynia Wola Komborska" : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Czarnorzeki, oznaczonej jako działka o nr ewid. 128/5 o powierzchni 2.69 ha : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska” : Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Korczyna położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 500/2 o powierzchni 0,65 ha : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”. : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Iskrzynia”. : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Korczyna – rejon I” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Korczyna – rejon II”. : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Kombornia – rejon I”. : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Kombornia – rejon II i Wola Komborska”. : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2014 w miejscowości Krasna” : Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/12 o powierzchni 0,1343 ha : Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/13 o powierzchni 0,1194 ha : Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/14 o powierzchni 0,1101 ha : Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/15 o powierzchni 0,1265 ha : Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/16 o powierzchni 0,1619 ha :  Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/17 o powierzchni 0,1194 ha : Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/18 o powierzchni 0,1273 ha : Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/19 o powierzchni 0,1227 ha : Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/20 o powierzchni 0,1302 ha : Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/21 o powierzchni 0,1472 ha : Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/22 o powierzchni 0,1336 ha : Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/23 o powierzchni 0,1408 ha : Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/24 o powierzchni 0,1450 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 357 o powierzchni 0,04 ha : Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej drewnianym budynkiem garażu położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/1 o powierzchni 0,10 ha : Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Korczyna: nr ewid. 1165/2 o powierzchni 0,09 ha, udział 2/3 części w nieruchomości nr ewid. 1165/3 o powierzchni 0,04 ha : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska” : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”. : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”. : Ogłoszenie przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”. : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”. : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Iskrzynia”. : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Korczyna - rejon I”. : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Korczyna - rejon II”. : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Kombornia – rejon I”. : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowościach: Kombornia rejon II i Wola Komborska”. : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2014 w miejscowości Krasna”. : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Węglówka działka nr 357 :  Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Korczyna działka nr 547/2  : Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 311/8 : Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Czarnorzeki, oznaczonej jako działka o nr ewid. 128/5 : Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2342/2 : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14889R Krasna – Podsady w miejscowości Krasna w km 0+00 – 0+580 zniszczonej przez powódź w 2010 roku" : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14889r Krasna – Podsady w miejscowości Krasna zniszczonej przez powódź w 2010 roku : Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy : Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kombornia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 710/2 o powierzchni 0,51 ha : Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1091 o powierzchni 0,01 ha : Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kombornia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 37/2 o powierzchni 0,30 ha : Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1092 o powierzchni 0,01 ha : Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kombornia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 37/3 o powierzchni 0,03 ha : Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 223/5 o powierzchni 0,2628 ha :  Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 500/1 o powierzchni 1,3089 ha : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Szkole podstawowej w Czarnorzekach” : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu "Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Szkole podstawowej w Czarnorzekach" : Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Szkole podstawowej w Czarnorzekach" : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNORZEKI”. : Ogłoszenie przetargu "Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Szkole podstawowej w Czarnorzekach : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych łącząca ul. Ogrodową z ul. Poprzeczną o nr ewid. działki 2628 w miejscowości Korczyna : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Czarnorzeki, oznaczonej jako działka o nr ewid. 128/4 o powierzchni 0,50 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Czarnorzeki, oznaczonej jako działka o nr ewid. 128/5 o powierzchni 2,69 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 311/6 o powierzchni 0,0484 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 311/7 o powierzchni 0,0313 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 311/8 o powierzchni 0,0179 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Krasna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 429/1 o powierzchni 1,16 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej drewnianym budynkiem garażu, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/1 o powierzchni 0,10 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/2 o powierzchni 0,09 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż udziału wynoszącego 2/3 części w nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/3 o powierzchni 0,04 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1192 o powierzchni 0,12 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Korczyna położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 500/2 o powierzchni 0,65 ha : Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy : Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości  : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnorzeki”.  : Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem : Ogłoszenie przetargu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych łącząca ulicę Ogrodową z ulicą Poprzeczną o nr ewid. działki 2628 w miejscowości Korczyna”. : Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Korczyna w Komborni" : Wyjaśnienie III do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnorzeki” : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Komborska, oznaczonej jako działka o nr ewid. 142 o powierzchni 0,55 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Komborska, oznaczonej jako działka o nr ewid. 143 o powierzchni 0,18 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Krasna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 151/6 o powierzchni 0,15 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kombornia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 710/2 o powierzchni 0,51 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1089 o powierzchni 0,02 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1091 o powierzchni 0,01 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1092 o powierzchni 0,01 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2161/2 o powierzchni 0,17 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2342/2 o powierzchni 0,15 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Odrzykoń, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2515/1 o powierzchni 0,095 ha : Wyjaśnienie II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnorzeki” : Ogłoszenie przetargu na na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNORZEKI”. : Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnorzeki” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. "Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn. Czas na aktywność w gminie Korczyna" : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnorzeki” : Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 500/2 położonej w miejscowości Węglówka : Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Korczyna w Komborni” : Ogłoszenie przetargu pn. "Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn. Czas na aktywność w gminie Korczyna" : Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/1 : Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/8 : Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/2 : Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1102/5 : Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem - Korczyna ul. Parkowa 8 : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Korczyna” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Dostawa materiałów drogowych na bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2013 roku”. : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. "Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2013 roku" : Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 500/2 : Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży : Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna” : Ogłoszenie przetargu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Korczyna" : Ogł. o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu „Przebudowa drogi gminnej Kombornia – Budy Wolskie Nr 1 14834R w miejscowości Kombornia i Wola Komborska zniszczonej przez powódź w 2010 roku”. : Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 381/7 położonej w miejscowości Węglówka : Ogłoszenie przetargu pn. „Dostawa materiałów drogowych na bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2013 roku” : Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Utwardzenie części działki nr 639/1 w miejscowości Wola Komborska”. : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14868R łącząca ulicę Ogrodową z ulicą Poprzeczną w Korczynie – etap II”. : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2013 roku”. : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna” : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Kombornia – Budy Wolskie Nr 1 14834R w miejscowości Kombornia i Wola Komborska zniszczonej przez powódź w 2010 roku” : Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 148/5 położonej w miejscowości Krasna : Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 500/2 położonej w miejscowości Węglówka : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14868R łącząca ulicę Ogrodową z ulicą Poprzeczną w Korczynie – etap II” : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Utwardzenie części działki nr 639/1 w miejscowości Wola Komborska” : Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korczyna oznaczonej jako działka nr ewid. 381/7, o powierzchni 0,2790 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Węglówka : Ogł. o wyb. najkorzystniejszej oferty w przetargu: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja drogą ku rozwojowi" : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja drogą ku rozwojowi" : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja drogą ku rozwojowi" : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego w Iskrzyni” : Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż drzew na pniu w Węglówce  : Ogłoszenie przetargu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. Indywidualizacja drogą ku rozwojowi” : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż drzew na pniu w Węglówce  : Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego w Iskrzyni” : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Krasna, oznaczonej jako działka nr ewid. 148/5 o powierzchni 0,1974 ha : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 500/2 o powierzchni 0,65 ha : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego w Iskrzyni” : Ogł. o unieważnieniu postęp. na realizację zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja drogą ku rozwojowi" : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 491 900,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r.” : Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja drogą ku rozwojowi” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania” : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 491 900,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r.” : Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 491 900,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r.” : Ogłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korczyna oznaczonej jako działka nr ewid. 381/7, o powierzchni 0,2790 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Węglówka : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym nieograniczonym  : Wyjaśnienie III SIWZ do przetargu pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania” : Wyjaśnienie II SIWZ do przetargu pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego" dla Beneficjentów Ostatecznych projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna" : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. "Usługi szkoleniowe" dla Beneficjentów ostatecznych Projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna" : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. Indywidualizacja drogą ku rozwojowi” : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2013 w miejscowości Krasna” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Iskrzynia” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Kombornia – rejon I” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowościach: Kombornia rejon II i Wola Komborska” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Korczyna - rejon I” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Korczyna - rejon II” : Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. Indywidualizacja drogą ku rozwojowi” : Ogłoszenie przetargu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. Indywidualizacja drogą ku rozwojowi” : Wyjaśnienie 2 SIWZ dla postępowania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego" dla Beneficjentów Ostatecznych projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna" : Zmiana ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługi szkoleniowe" dla Beneficjentów ostatecznych Projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna" : Wyjaśnienie SIWZ dla postępowania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego" dla Beneficjentów Ostatecznych projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna" : Ogłoszenie przetargu pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego" dla Beneficjentów Ostatecznych projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna" : Ogłoszenie przetargu pn. "Usługi szkoleniowe" dla Beneficjentów ostatecznych Projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna" : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka” : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2013 w miejscowości Krasna” : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Iskrzynia” : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Kombornia – rejon I” : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowościach: Kombornia rejon II i Wola Komborska” : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Korczyna - rejon I” : Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Korczyna - rejon II” : Ogł. o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Korczyna w 2012r” : Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Krasna : Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym nieograniczonym - Krasna : Zm. treści ogł. do postęp. pn. „Udzielenie kredytubankowego długoter. w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów Gminy Korczyna w 2012r." : Zmiana treści SIWZ dla postęp. pn. „Udzielenie kredytu bankowego długot. w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów Gminy Korczyna 2012r" : Zmiana treści SIWZ dla postęp. pn. „Udzielenie kredytu bankowego długot. w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów Gminy Korczyna 2012r" : Wyjaśnienie SIWZ dla postęp. pn. „Udzielenie kredytu bankowego długot. w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów Gminy Korczyna 2012r : Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 717 445, 00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Korczyna w 2012r.” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Iskrzyni – Szkoła Podstawowa w Iskrzyni” : Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  :  Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym nieograniczonym  : Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Iskrzyni – Szkoła Podstawowa w Iskrzyni” : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. działki 2500 w Korczynie Mroczki”. : Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  : Ogł. przetargu na sprzedaż działek ozn. nr: 294/4, o powierzchni 0,0149 ha oraz 294/3 o powierzchni 0,0072 ha położonych w Komborniograniczonego osób będących właścicielami nieruchości przyległych : Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. działki 2500 w Korczynie Mroczki”. : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114835R Wola Komborska - Działy” : Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy : Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 2368/3, o powierzchni 0,27 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Korczyna : Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych: Nr 114885R w Węglówce, Nr 114892R w Korczynie – Morgi – zniszczonych przez powódź” : Wójt Gminy Korczyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony poprzez ustną licytację na sprzedaż drewna gatunku topola w ilości: 21,4 m3 pozyskanego z działki nr ewid. 449 położonej w Węglówce : Gmina Korczyna wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114835R Wola Komborska – Działy”. : Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych: Nr 114885R w Węglówce, Nr 114892R w Korczynie – Morgi – zniszczonych przez powódź”.
Liczba pozycji: 375
1.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowościach: Kombornia - rejon II i Wola Komborska”
2.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Korczynie przy ul. Aleksandra Fredry 2 (budynek Zespołu Szkół w Korczynie)
3.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Kombornia rejon II i Wola Komborska"
4.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowościach: Kombornia - rejon II i Wola Komborska”
5.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Kombornia - rejon I”
6.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Czarnorzeki i Węglówka”
7.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Iskrzynia”
8.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Korczyna - rejon I”
9.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Korczyna - rejon II”
10.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2016 w miejscowości Krasna”
11.Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Korczyna
12.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Korczyna
13.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Korczynie przy ul. Aleksandra Fredry 2 (budynek Zespołu Szkół w Korczynie)
14.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”
15.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Korczyna - rejon I”
16.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Korczyna - rejon II”
17.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Iskrzynia”
18.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Kombornia - rejon I”
19.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Kombornia rejon II i Wola Komborska"
20.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowości Czarnorzeki i Węglówka”
21.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2016 w miejscowości Krasna”
22.Zmiana treści ogłoszenia w przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”
23.Zmiana treści SIWZ w przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”
24.Ogłoszenie przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”
25.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. "Realizacja zadań w ramach Projektu eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje"
26.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego
27.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. "Realizacja zadań w ramach Projektu eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje".
28.Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem
29.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR”.
30.Ogłoszenie przetargu pn. "Realizacja zadań w ramach Projektu eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje"
31.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Obsługa prawna Gminy Korczyna”
32.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR”
33.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR”
34.Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korczyna oznaczonej jako działka nr ewid. 381/8, o powierzchni 0,1631 ha położonej w Węglówce
35.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR”
36.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Obsługa prawna Gminy Korczyna”
37.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR”
38.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizcję zadania pn. „Obsługa prawna Gminy Korczyna”
39.Ogł. o wyborze oferty- Dostawa nowego, lekkiego samochodu typu kontener do ratownictwa drogowego, chemiczno-ekologicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Komborni. Samochód z podwójną kabiną, napędem 4x2
40.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR”
41.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży
42.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. Przebudowa pomieszczeń budynku w celu adaptacji na Dzienny Dom "SENIOR - WIGOR"
43.Wyjaśn. SIWZ do przet. Dostawa nowego, lekkiego samochodu typu kontener do ratownictwa drogowego, chemiczno-ekologicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Komborni. Samochód z podwójną kabiną, napędem 4x2
44.Ogłoszenie przetargu pn. Dostawa wyposażenia Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR”
45.Wyjaśn. SIWZ do przet. Dostawa nowego, lekkiego samochodu typu kontener do ratownictwa drogowego, chemiczno-ekologicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Komborni. Samochód z podwójną kabiną, napędem 4x2
46.Ogłoszenie przetargu „Dostawa nowego, lekkiego samochodu typu kontener do ratownictwa drogowego, chemiczno-ekologicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Komborni. Samochód z podwójną kabiną, napędem 4x2"
47.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. Przebudowa pomieszczeń budynku w celu adaptacji na Dzienny Dom "SENIOR - WIGOR"
48.Ogłoszenie przetragu na realizację zadania pn. Przebudowa pomieszczeń budynku w celu adaptacji na Dzienny Dom "SENIOR - WIGOR"
49.Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/17 o powierzchni 0,1194 ha
50.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Węglówka, dz. 381/8
51.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/1
52.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/2
53.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krasna – Cmentarz w miejscowości Krasna”
54.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna”
55.Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krasna – Cmentarz w miejscowości Krasna”
56.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krasna – Cmentarz w miejscowości Krasna”
57.Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna"
58. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
59.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Krasna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 151/6
60.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna”
61.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kombornia i Iskrzynia"
62.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”
63.Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/1
64.Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/2
65.Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/15
66.Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2622/2 o powierzchni 0,0144 ha
67.Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2617/2 o powierzchni 0,0091 ha
68.Ogłoszenie przetargu na realizację zadań pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kombornia i Iskrzynia"
69.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”
70.Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 276/3
71.Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 276/4
72.Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 276/6
73.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie - Leszczyny"
74.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Węglówka 1050/1
75.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Węglówka 1050/2
76.Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Krasna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 151/6
77.Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/17
78.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2617/2 o powierzchni 0,0091 ha
79.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2622/2 o powierzchni 0,0144 ha
80.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości położonych w Korczynie – Leszczyny"
81.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Korczynie o dźwig hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych, przebudowa ściany z szybem dźwigu w zakresie otworów”
82.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 276/3 o powierzchni 0,0452 ha
83.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 276/4 o powierzchni 0,0953 ha
84. Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 276/6 o powierzchni 0,0735 ha
85.Wójt Gminy Korczyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony poprzez ustną licytację na sprzedaż drewna
86.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż drewna opałowego
87.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Korczynie o dźwig hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych, przebudowa ściany z szybem dźwigu w zakresie otworów”
88.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”
89.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Korczynie o dźwig hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych, przebudowa ściany z szybem dźwigu w zakresie otworów”
90.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Krasna 151/6
91.Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2617/2
92.Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2622/2
93.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”.
94.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Korczyna – rejon I”.
95.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Korczyna – rejon II”
96.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Krasna”
97.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowościach: Kombornia rejon II i Wola Komborska”
98.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Kombornia rejon I
99.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Iskrzynia"
100.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”
101.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Iskrzynia”
102.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Korczyna - rejon I”
103.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Korczyna - rejon II”
104.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Krasna”
105.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowości Kombornia - rejon I”
106.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2015 w miejscowościach: Kombornia rejon II i Wola Komborska”
107.Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/15
108.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego"
109.Ogłaszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/17 o powierzchni 0,1194 ha
110.Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”
111.Ogłoszenie przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”
112.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży
113.Wójt Gminy Korczyna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako dz. o nr ewid. 543/14 o powierzchni 0,1101 ha
114.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia obiektu Dworku Generała Szeptyckiego w Korczynie”
115.Ogłoszenie przetargu pn. „Dostawa wyposażenia obiektu Dworku Generała Szeptyckiego w Korczynie”
116.Wójt Gminy Korczyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/15
117.Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/2
118.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w km 0+000 – 1+416,28 w miejscowości Korczyna"
119.Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego w Węglówce
120.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Korczyna
121.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego w Korczynie przy ul. Aleksandra Fredry 2 (budynek Zespołu Szkół w Korczynie)
122.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje”
123.Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu w miejscowości Korczyna
124.Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2617/2 o powierzchni 0,0091 ha
125.Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Iskrzynia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 222/2 o powierzchni 0,0043 ha
126.Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2622/2 o powierzchni 0,0144 ha
127.Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/2 o powierzchni 0,10 ha
128.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/14 o powierzchni 0,1101 ha
129.Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej drewnianym budynkiem garażu, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/1
130.Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Korczynie oznaczonych jako działki o nr ewid. 1165/2 i 2/3 części działki o nr ewid. 1165/3
131.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w km 0+000 – 1+416,28 w miejscowości Korczyna"
132.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna oraz utwardzenie części działki nr 121/1 i 122 w Woli Komborskiej”
133.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1967R Korczyna - Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w km 0+000 – 1+416,28 w miejscowości Korczyna"
134.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Węglówka za Kościołem w miejscowości Węglówka”
135.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna oraz utwardzenie części działki nr 121/1 i 122 w Woli Komborskiej”
136.Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację zadań w ramach Projektu "eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje"
137.Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/17 o pow. 0,1194 ha
138.Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Iskrzynia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 222/1 o powierzchni 0,23 ha
139.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
140.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczyna"
141.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew na pniu z działki gminnej nr 248/2 położonej w Krasnej
142.Zmiana treści ogłoszenia do przetargu nieograniczonego na realizację zadań w ramach Projektu "eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje"
143.Zmiana treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację zadań w ramach Projektu "eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje"
144.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na realizację zadania pn. Remont budynku komunalnego w Korczynie (adaptacja na cele kultury) w ramach realizacji projektu „Na styku kultur Pogórza Karpackiego”
145.Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drzew na pniu z działki gminnej nr 248/2 położonej w Krasnej
146.Zmiana treści ogłoszenia do przetargu nieograniczonego na realizację zadań w ramach Projektu "eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje"
147.Zmiana treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację zadań w ramach Projektu "eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje"
148.Ogłoszenie przetargu na wynajem lokalu użytkowego w Ośrodku Zdrowia w Korczynie ul. Parkowa 8
149.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”
150.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Węglówka za Kościołem w miejscowości Węglówka”
151.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/16
152.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1852
153.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1089/1
154.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1089/2
155.Wyjaśnienie SIWZ do przet. nieograniczonego na realizację zad. pn. Remont budynku komunalnego w Korczynie (adaptacja na cele kultury) w ramach realizacji projektu „Na styku kultur Pogórza Karpackiego”
156.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14829R Czarnorzeki – Dział nr ewid. działek drogowych 521, cz.373, 339 w miejscowości Czarnorzeki (...)"
157.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Dostawa materiałów drogowych na remonty bieżące dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2014 roku”.
158.Zmiana treści SIWZ w przetargu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14829R Czarnorzeki – Dział nr ewid. działek drogowych 521, cz.373, 339 w miejscowości Czarnorzeki (...)"
159.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu na Realizację zadań w ramach Projektu “eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
160.Ogłoszenie przetargu na realizację pn. Remont budynku komunalnego w Korczynie (adaptacja na cele kultury) w ramach realizacji projektu „Na styku kultur Pogórza Karpackiego”
161.Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem
162.Ogłoszenie przetargu na Realizację zadań w ramach Projektu “eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
163.Ogłoszenie przetargu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14829R Czarnorzeki – Dział nr ewid. działek drogowych 521, cz.373, 339 w miejscowości Czarnorzeki w km 0+000-1+750 oraz w km 2+050-2+119 (...)"
164.Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/15 o pow. 0,1265 ha
165.Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/14 o pow. 0,1101 ha
166.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Iskrzynia 222/2
167.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Iskrzynia 222/1
168.Ogłoszenie przetargu pn. „Dostawa materiałów drogowych na bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2014 roku”
169.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Korczyna"
170.Ogłoszenie przetargu pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Korczyna"
171.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Korczyna 1852
172.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Korczyna 1089/2
173.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Korczyna 1089/1
174.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Korczyna 393/9
175.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Korczyna oznaczonej jako działka nr 547/2
176.Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Krasna oznaczonej jako działka nr 259
177.Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Krasna oznaczonej jako działka nr 249/1
178.Ogł. o wyborze oferty w przet. Pełn. funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zad. pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w m. Kombornia Iskrzynia Wola Komborska
179.Ogłoszenie przetargu pn. "Obsługa bankowa budżetu Gminy Korczyna"
180.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska"
181.Wyjaś. SIWZ do przet. na Pełn. funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zad. pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w m. Kombornia Iskrzynia Wola Komborska
182.Ogł. przet. na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zad. pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kombornia Iskrzynia Wola Komborska"
183.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Czarnorzeki, oznaczonej jako działka o nr ewid. 128/5 o powierzchni 2.69 ha
184.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska
185.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska”
186.Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Korczyna położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 500/2 o powierzchni 0,65 ha
187.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”.
188.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Iskrzynia”.
189.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Korczyna – rejon I”
190.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Korczyna – rejon II”.
191.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Kombornia – rejon I”.
192.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Kombornia – rejon II i Wola Komborska”.
193.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2014 w miejscowości Krasna”
194.Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 543/12 o powierzchni 0,1343 ha
195.Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/13 o powierzchni 0,1194 ha
196.Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/14 o powierzchni 0,1101 ha
197.Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/15 o powierzchni 0,1265 ha
198.Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/16 o powierzchni 0,1619 ha
199. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/17 o powierzchni 0,1194 ha
200.Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/18 o powierzchni 0,1273 ha
201.Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/19 o powierzchni 0,1227 ha
202.Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/20 o powierzchni 0,1302 ha
203.Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/21 o powierzchni 0,1472 ha
204.Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/22 o powierzchni 0,1336 ha
205.Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/23 o powierzchni 0,1408 ha
206.Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 543/24 o powierzchni 0,1450 ha
207.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 357 o powierzchni 0,04 ha
208.Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej drewnianym budynkiem garażu położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/1 o powierzchni 0,10 ha
209.Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Korczyna: nr ewid. 1165/2 o powierzchni 0,09 ha, udział 2/3 części w nieruchomości nr ewid. 1165/3 o powierzchni 0,04 ha
210.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska”
211.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”.
212.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”.
213.Ogłoszenie przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego”.
214.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”.
215.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Iskrzynia”.
216.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Korczyna - rejon I”.
217.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Korczyna - rejon II”.
218.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Kombornia – rejon I”.
219.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowościach: Kombornia rejon II i Wola Komborska”.
220.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2014 w miejscowości Krasna”.
221.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Węglówka działka nr 357
222. Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Korczyna działka nr 547/2
223.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 311/8
224.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Czarnorzeki, oznaczonej jako działka o nr ewid. 128/5
225.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2342/2
226.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14889R Krasna – Podsady w miejscowości Krasna w km 0+00 – 0+580 zniszczonej przez powódź w 2010 roku"
227.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14889r Krasna – Podsady w miejscowości Krasna zniszczonej przez powódź w 2010 roku
228.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
229.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kombornia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 710/2 o powierzchni 0,51 ha
230.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1091 o powierzchni 0,01 ha
231.Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kombornia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 37/2 o powierzchni 0,30 ha
232.Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1092 o powierzchni 0,01 ha
233.Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kombornia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 37/3 o powierzchni 0,03 ha
234.Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 223/5 o powierzchni 0,2628 ha
235. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 500/1 o powierzchni 1,3089 ha
236.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. „Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Szkole podstawowej w Czarnorzekach”
237.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu "Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Szkole podstawowej w Czarnorzekach"
238.Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na realizację zadania pn. "Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Szkole podstawowej w Czarnorzekach"
239.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNORZEKI”.
240.Ogłoszenie przetargu "Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Szkole podstawowej w Czarnorzekach
241.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych łącząca ul. Ogrodową z ul. Poprzeczną o nr ewid. działki 2628 w miejscowości Korczyna
242.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Czarnorzeki, oznaczonej jako działka o nr ewid. 128/4 o powierzchni 0,50 ha
243.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Czarnorzeki, oznaczonej jako działka o nr ewid. 128/5 o powierzchni 2,69 ha
244.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 311/6 o powierzchni 0,0484 ha
245.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 311/7 o powierzchni 0,0313 ha
246.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 311/8 o powierzchni 0,0179 ha
247.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Krasna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 429/1 o powierzchni 1,16 ha
248.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej drewnianym budynkiem garażu, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/1 o powierzchni 0,10 ha
249.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/2 o powierzchni 0,09 ha
250.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż udziału wynoszącego 2/3 części w nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/3 o powierzchni 0,04 ha
251.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1192 o powierzchni 0,12 ha
252.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Korczyna położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 500/2 o powierzchni 0,65 ha
253.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
254.Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości
255.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnorzeki”.
256.Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem
257.Ogłoszenie przetargu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych łącząca ulicę Ogrodową z ulicą Poprzeczną o nr ewid. działki 2628 w miejscowości Korczyna”.
258.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Korczyna w Komborni"
259.Wyjaśnienie III do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnorzeki”
260.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Komborska, oznaczonej jako działka o nr ewid. 142 o powierzchni 0,55 ha
261.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Komborska, oznaczonej jako działka o nr ewid. 143 o powierzchni 0,18 ha
262.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Krasna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 151/6 o powierzchni 0,15 ha
263.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kombornia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 710/2 o powierzchni 0,51 ha
264.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1089 o powierzchni 0,02 ha
265.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1091 o powierzchni 0,01 ha
266.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1092 o powierzchni 0,01 ha
267.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2161/2 o powierzchni 0,17 ha
268.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2342/2 o powierzchni 0,15 ha
269.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Odrzykoń, oznaczonej jako działka o nr ewid. 2515/1 o powierzchni 0,095 ha
270.Wyjaśnienie II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnorzeki”
271.Ogłoszenie przetargu na na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNORZEKI”.
272.Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnorzeki”
273.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. "Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn. Czas na aktywność w gminie Korczyna"
274.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnorzeki”
275.Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 500/2 położonej w miejscowości Węglówka
276.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Korczyna w Komborni”
277.Ogłoszenie przetargu pn. "Usługi szkoleniowe dla Beneficjentów ostatecznych Projektu Systemowego pn. Czas na aktywność w gminie Korczyna"
278.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/1
279.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/8
280.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1050/2
281.Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1102/5
282.Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem - Korczyna ul. Parkowa 8
283.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Korczyna”
284.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Dostawa materiałów drogowych na bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2013 roku”.
285.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. "Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2013 roku"
286.Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 500/2
287.Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży
288.Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy
289.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”
290.Ogłoszenie przetargu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Korczyna"
291.Ogł. o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu „Przebudowa drogi gminnej Kombornia – Budy Wolskie Nr 1 14834R w miejscowości Kombornia i Wola Komborska zniszczonej przez powódź w 2010 roku”.
292.Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 381/7 położonej w miejscowości Węglówka
293.Ogłoszenie przetargu pn. „Dostawa materiałów drogowych na bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2013 roku”
294.Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”
295.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Utwardzenie części działki nr 639/1 w miejscowości Wola Komborska”.
296.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14868R łącząca ulicę Ogrodową z ulicą Poprzeczną w Korczynie – etap II”.
297.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2013 roku”.
298.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży
299.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”
300.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Kombornia – Budy Wolskie Nr 1 14834R w miejscowości Kombornia i Wola Komborska zniszczonej przez powódź w 2010 roku”
301.Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 148/5 położonej w miejscowości Krasna
302.Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki o nr ewid. 500/2 położonej w miejscowości Węglówka
303.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14868R łącząca ulicę Ogrodową z ulicą Poprzeczną w Korczynie – etap II”
304.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Utwardzenie części działki nr 639/1 w miejscowości Wola Komborska”
305.Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korczyna oznaczonej jako działka nr ewid. 381/7, o powierzchni 0,2790 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Węglówka
306.Ogł. o wyb. najkorzystniejszej oferty w przetargu: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja drogą ku rozwojowi"
307.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja drogą ku rozwojowi"
308.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja drogą ku rozwojowi"
309.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego w Iskrzyni”
310.Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż drzew na pniu w Węglówce
311.Ogłoszenie przetargu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. Indywidualizacja drogą ku rozwojowi”
312.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż drzew na pniu w Węglówce
313.Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego w Iskrzyni”
314.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Krasna, oznaczonej jako działka nr ewid. 148/5 o powierzchni 0,1974 ha
315.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 500/2 o powierzchni 0,65 ha
316.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego w Iskrzyni”
317.Ogł. o unieważnieniu postęp. na realizację zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja drogą ku rozwojowi"
318.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 491 900,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r.”
319.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację: Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja drogą ku rozwojowi”
320.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania”
321.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 491 900,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r.”
322.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 491 900,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2012r.”
323.Ogłoszenie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korczyna oznaczonej jako działka nr ewid. 381/7, o powierzchni 0,2790 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Węglówka
324.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym nieograniczonym
325.Wyjaśnienie III SIWZ do przetargu pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania”
326.Wyjaśnienie II SIWZ do przetargu pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania”
327.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego" dla Beneficjentów Ostatecznych projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna"
328.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania”
329.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. "Usługi szkoleniowe" dla Beneficjentów ostatecznych Projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna"
330.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. Indywidualizacja drogą ku rozwojowi”
331.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania”
332.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”
333.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2013 w miejscowości Krasna”
334.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Iskrzynia”
335.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Kombornia – rejon I”
336.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowościach: Kombornia rejon II i Wola Komborska”
337.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Korczyna - rejon I”
338.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Korczyna - rejon II”
339.Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. Indywidualizacja drogą ku rozwojowi”
340.Ogłoszenie przetargu pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w związku z realizacją projektu pn. Indywidualizacja drogą ku rozwojowi”
341.Wyjaśnienie 2 SIWZ dla postępowania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego" dla Beneficjentów Ostatecznych projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna"
342.Zmiana ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. "Usługi szkoleniowe" dla Beneficjentów ostatecznych Projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna"
343.Wyjaśnienie SIWZ dla postępowania pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego" dla Beneficjentów Ostatecznych projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna"
344.Ogłoszenie przetargu pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego" dla Beneficjentów Ostatecznych projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna"
345.Ogłoszenie przetargu pn. "Usługi szkoleniowe" dla Beneficjentów ostatecznych Projektu "Czas na aktywność w gminie Korczyna"
346.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”
347.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2013 w miejscowości Krasna”
348.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Iskrzynia”
349.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Kombornia – rejon I”
350.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowościach: Kombornia rejon II i Wola Komborska”
351.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Korczyna - rejon I”
352.Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowości Korczyna - rejon II”
353.Ogł. o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Korczyna w 2012r”
354.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Krasna
355.Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym nieograniczonym - Krasna
356.Zm. treści ogł. do postęp. pn. „Udzielenie kredytubankowego długoter. w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów Gminy Korczyna w 2012r."
357.Zmiana treści SIWZ dla postęp. pn. „Udzielenie kredytu bankowego długot. w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów Gminy Korczyna 2012r"
358.Zmiana treści SIWZ dla postęp. pn. „Udzielenie kredytu bankowego długot. w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów Gminy Korczyna 2012r"
359.Wyjaśnienie SIWZ dla postęp. pn. „Udzielenie kredytu bankowego długot. w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów Gminy Korczyna 2012r
360.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 717 445, 00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Korczyna w 2012r.”
361.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Iskrzyni – Szkoła Podstawowa w Iskrzyni”
362.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
363. Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym nieograniczonym
364.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Iskrzyni – Szkoła Podstawowa w Iskrzyni”
365.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. działki 2500 w Korczynie Mroczki”.
366.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
367.Ogł. przetargu na sprzedaż działek ozn. nr: 294/4, o powierzchni 0,0149 ha oraz 294/3 o powierzchni 0,0072 ha położonych w Komborniograniczonego osób będących właścicielami nieruchości przyległych
368.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. działki 2500 w Korczynie Mroczki”.
369.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114835R Wola Komborska - Działy”
370.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
371.Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 2368/3, o powierzchni 0,27 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Korczyna
372.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych: Nr 114885R w Węglówce, Nr 114892R w Korczynie – Morgi – zniszczonych przez powódź”
373.Wójt Gminy Korczyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony poprzez ustną licytację na sprzedaż drewna gatunku topola w ilości: 21,4 m3 pozyskanego z działki nr ewid. 449 położonej w Węglówce
374.Gmina Korczyna wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114835R Wola Komborska – Działy”.
375.Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych: Nr 114885R w Węglówce, Nr 114892R w Korczynie – Morgi – zniszczonych przez powódź”.
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «