Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 2368/3, o powierzchni 0,27 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Korczyna
Treść ogłoszeniaogloszenie o przetargu dzialka 2368-3.pdf (178357 B)2012-07-10
OpisWÓJT GMINY KORCZYNA

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korczyna oznaczonej jako działka o nr ewid. 2368/3, o powierzchni 0,27 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Korczyna, objętej księgą wieczystą nr KS1K/00089783/2 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «