Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. działki 2500 w Korczynie Mroczki”.
Treść ogłoszeniaart. 40 - Budowa i modernizacja drogi gminnej w Korczynie Mroczki .doc (85504 B)2012-08-01
Opis
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja- budowa i modern. drogi gminn. Korczyna Mroczki.pdf (401383 B)2012-08-01
Opis
Przedmiar robótPrzedmiar robot.zip (192062 B)2012-08-01
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «