Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogł. przetargu na sprzedaż działek ozn. nr: 294/4, o powierzchni 0,0149 ha oraz 294/3 o powierzchni 0,0072 ha położonych w Komborniograniczonego osób będących właścicielami nieruchości przyległych
Treść ogłoszeniaogloszenie przetarg Kombornia.pdf (230664 B)2012-08-10
OpisWÓJT GMINY KORCZYNA
ogłasza
I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczyna oznaczonych jako działki o nr ewid. 294/4, o powierzchni 0,0149 ha oraz 294/3 o powierzchni 0,0072 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Kombornia, objęte księgą wieczystą nr KS1K/00066129/3 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Treść ogłoszenia (ogloszenie przetarg Kombornia.pdf)Czapor Rafał2012-08-10 13:33
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «