Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. działki 2500 w Korczynie Mroczki”.
Treść ogłoszeniaoglosz. o wyb. of. art. 92 ust.2 - Budowa i modern. drogi gminnej dojazd. do grunt. rolnych Korczyna Mroczki.pdf (90606 B)2012-08-22
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 4354080 , fax 13 4354096 przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. działki 2500 w Korczynie Mroczki”.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «