Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 717 445, 00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Korczyna w 2012r.”
Treść ogłoszeniaart. 40 - udzielenie kredytu bankowego dlugoterminowego - 2012r..pdf (125215 B)2012-10-02
OpisGmina Korczyna wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 717 445, 00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Korczyna w 2012r.”.
dokumentacja przetargowa (specyfikacja, opinie RIO, sprawozdania)specyfikacja opinie RIO sprawozdania uchwaly.zip (3957215 B)2012-10-02
Opis
Budżet Gminy Korczyna na 2012 rokbudzet Gminy Korczyna na 2012 rok.pdf (5984478 B)2012-10-02
Opis
Informacja z wykonania budżetu Gminy Korczyna za 2011 rok2012-10-02
OpisDo pobrania ze strony www.korczyna.pl zakładka "Przetargi i ogłoszenia" => "Zamówienia publiczne"

lub bezpośrednio pod adresem:

http://korczyna.pl/app/webroot/uploaded/GMINA/2012/Przetargi/Kredyt/informacja%20z%20wykonania%20budzetu%20gminy%20korczyna%20za%202011%20rok.pdf
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «