Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Zm. treści ogł. do postęp. pn. „Udzielenie kredytubankowego długoter. w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów Gminy Korczyna w 2012r."
Treść ogłoszeniazmiana tresci ogloszenia - udzielenie kredytu bankowego dlugoterminowego - 2012r..pdf (69262 B)2012-10-09
OpisZamawiający informuje, że w ogłoszeniu wszczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów Gminy Korczyna w 2012r.” wprowadza się następującą zmianę:
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «