Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Zmiana treści SIWZ dla postęp. pn. „Udzielenie kredytu bankowego długot. w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów Gminy Korczyna 2012r"
Treść ogłoszeniazmiana tresci SIWZ-2 - udzielenie kredytu bankowego dlugoterminowego - 2012r..pdf (136923 B)2012-10-09
OpisNa podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 717 445,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i kredytów Gminy Korczyna w 2012r.”.


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Treść ogłoszenia (zmiana tresci SIWZ-2 - udzielenie kredytu bankowego dlugoterminowego - 2012r..pdf)Czapor Rafał2012-10-09 15:27
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «