Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowościach: Kombornia rejon II i Wola Komborska”
Treść ogłoszeniaart. 40 - zimowe utrzym. drog Kombornia rejon II i W.Komb. 2012r.pdf (152154 B)2012-10-30
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2013 w miejscowościach: Kombornia rejon II i Wola Komborska”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaspecyfikacja - zim. utrzym. drog Kombornia rejon II Wola Komb.. - 2012.pdf (374125 B)2012-10-30
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «