Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania”
Treść ogłoszeniaart. 40 - Przebudowa budynku Domu Ludowego w Weglowce.pdf (176513 B)2012-11-16
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 013 43 540-80 wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaspecyfikacja- przebudowa budynku DL w Weglowce.pdf (401718 B)2012-11-16
Opis
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, przedmiar robótSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot przedmiar robot.zip (5316719 B)2012-11-16
Opis


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (specyfikacja- przebudowa budynku DL w Weglowce.pdf)Czapor Rafał2012-11-16 09:39
2Dodano załącznik Treść ogłoszenia (art. 40 - Przebudowa budynku Domu Ludowego w Weglowce.pdf)Czapor Rafał2012-11-16 09:38
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «