Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Wyjaśnienie SIWZ do przetargu pn. „Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania”
Treść ogłoszeniawyjasnienie siwz - przebudowa budynku DL w Weglowce .pdf (76015 B)2012-11-23
OpisWyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „ Przebudowa budynku Domu Ludowego w Węglówce ze zmianą sposobu użytkowania”.
Formularz ofertowyZalacznik nr 1 do SIWZ - przebudowa budynku DL Weglowka.doc (35328 B)2012-11-23
Opis
Przedmiar robótWeglowka przedmiar 2.pdf (795029 B)2012-11-23
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «