Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Utwardzenie części działki nr 639/1 w miejscowości Wola Komborska”
Treść ogłoszeniaart. 40 - Utwardzenie czesci dzialki Wola Komborska.pdf (174834 B)2013-03-22
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540 80 wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Utwardzenie części działki nr 639/1 w miejscowości Wola Komborska”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ - Utwardzenie czesci dzialki Wola Komb. .pdf (408149 B)2013-03-22
Opis
Przedmiar robót, dokumentacja projektowaPrzedmiar robot dokumentacja projektowa 639-1 Wola Komborska.zip (421479 B)2013-03-22
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «