Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”
Treść ogłoszeniaart. 40 - Odbior transport i zagospodar odpadow komunaln..pdf (189322 B)2013-04-08
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540 80 wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ - odbior transport odpadow komun Korczyna.doc (263680 B)2013-04-08
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «