Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2013 roku”.
Treść ogłoszeniaart. 40 - Remont nawierzchni bit. drog gminnych - 2013.pdf (196523 B)2013-04-11
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540 80 wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2013 roku”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ- remont nawierz. bitum. drog gminnych -2013.doc (257024 B)2013-04-11
Opis
Przedmiar robótPrzedmiar robot - remont drog 2013.zip (192252 B)2013-04-11
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «