Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”
Treść ogłoszeniawyjasnienie siwz odpady.pdf (1133140 B)2013-04-17
Opis
ZałącznikZalacznik nr 5.doc (31744 B)2013-04-17
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «