Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Korczyna"
Treść ogłoszeniaart. 40 - Termomodern.obiektow uzyteczn. publ. w Gminie Korczyna.pdf (209501 B)2013-04-30
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Korczyna”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ- Termomodernizacja budynkow oswiatowych .doc (292864 B)2013-04-30
Opis
Dokumentacja (przedmiary robót, STWIOR, rysunki)2013-04-30
OpisDo pobrania ze strony: www.korczyna.pl, zakładka: "Przetargi i ogłoszenia" -> Zamówienia publiczne

lub bezpośrednio pod adresem:

http://korczyna.pl/app/webroot/uploaded/GMINA/2013/Przetargi/Termomodernizacja/dokumentacja%20-%20przedmiary%20robot,%20stwior,%20rysunki.zip


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Dokumentacja (przedmiary robót, STWIOR, rysunki) ()Czapor Rafał2013-04-30 14:17
2Dodano załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ- Termomodernizacja budynkow oswiatowych .doc)Czapor Rafał2013-04-30 14:14
3Dodano załącznik Treść ogłoszenia (art. 40 - Termomodern.obiektow uzyteczn. publ. w Gminie Korczyna.pdf)Czapor Rafał2013-04-30 14:13
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «