Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Korczyna w Komborni”
Treść ogłoszeniaart. 40 - Termomodern.budynku uzyteczn. publ. Gminy Korczyna w Komborni.pdf (189296 B)2013-06-12
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminy Korczyna w Komborni”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ- Termomodernizacja budynku uzyteczn. publ. w Komborni.doc (274432 B)2013-06-12
Opis
Dokumentacja (przedmiar robót, STWIOR, rysunki)Termomodernizacja - Budynek Kombornia przedmiar.zip (444766 B)2013-06-12
Opis


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Dokumentacja (przedmiar robót, STWIOR, rysunki) (Termomodernizacja - Budynek Kombornia przedmiar.zip)Czapor Rafał2013-06-12 10:16
2Dodano załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ- Termomodernizacja budynku uzyteczn. publ. w Komborni.doc)Czapor Rafał2013-06-12 10:15
3Dodano załącznik Treść ogłoszenia (art. 40 - Termomodern.budynku uzyteczn. publ. Gminy Korczyna w Komborni.pdf)Czapor Rafał2013-06-12 10:15
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «