Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Wyjaśnienie II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnorzeki”
Wyjasnienie do Specyfikacjiskan.PDF (236522 B)2013-07-09
Opis
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)STWiOR Czarnorzeki Korczyna.pdf (562132 B)2013-07-09
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «