Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Wyjaśnienie II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnorzeki”
Wyjasnienie do Specyfikacjiskan.PDF (236522 B)2013-07-09
Opis
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)STWiOR Czarnorzeki Korczyna.pdf (562132 B)2013-07-09
Opis


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (STWiOR Czarnorzeki Korczyna.pdf)Raś Katarzyna2013-07-09 09:29
2Dodano załącznik Wyjasnienie do Specyfikacji (skan.PDF)Raś Katarzyna2013-07-09 09:28
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «