Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNORZEKI”.
Treść ogłoszeniaart. 40 - Pelnienie funkcji insp. nadzoru - Budowa kanalizacji sanita.- Czarnorzeki.doc (220672 B)2013-07-09
Opis
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ- Pelnienie funkcji insp. nadzoru kanalizacja.doc (245248 B)2013-07-09
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «