Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNORZEKI”.
Treść ogłoszeniaart. 40 - Pelnienie funkcji insp. nadzoru - Budowa kanalizacji sanita.- Czarnorzeki.doc (220672 B)2013-07-09
Opis
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ- Pelnienie funkcji insp. nadzoru kanalizacja.doc (245248 B)2013-07-09
Opis


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ- Pelnienie funkcji insp. nadzoru kanalizacja.doc)Czapor Rafał2013-07-09 21:26
2Dodano załącznik Treść ogłoszenia (art. 40 - Pelnienie funkcji insp. nadzoru - Budowa kanalizacji sanita.- Czarnorzeki.doc)Czapor Rafał2013-07-09 21:25
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «