Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Wyjaśnienie III do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnorzeki”
Treść ogłoszeniakanalizacja Czarnorzeki wyjasnienie III.jpg (1468974 B)2013-07-10
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «