Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych łącząca ulicę Ogrodową z ulicą Poprzeczną o nr ewid. działki 2628 w miejscowości Korczyna”.
Treść ogłoszeniaart. 40 - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych - Korczyna.doc (108544 B)2013-07-17
Opis
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych - Korczyna..doc (286720 B)2013-07-17
Opis
Dokumentacja (przedmiar robót, opis techniczny)Dokumentacja przedmiar robot opis techniczny - przebudowa drogi.zip (3469374 B)2013-07-17
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «