Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu "Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Szkole podstawowej w Czarnorzekach
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w ramach programu: Radosna Szkoła przy Szkole podstawowej w Czarnorzekach”.ogl_przsetarg_radosna_szkola_czarn.doc (116736 B)2013-08-14
Opis
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaspecyfikacja_Plac_zabaw_Czarnorzeki.doc (314880 B)2013-08-14
Opis
Przedmiar robótstr_1-4_ plac_zabaw_ Czarnorzeki_przedmiar.pdf (55711 B)2013-08-14
Opis
Przedmiar robót -cd.str_5_Plac_zabaw_Czarnorzeki.pdf (25665 B)2013-08-14
Opis
Przedmiar robót -cd.str_7-10_Plac_zabaw_Czarnorzeki.pdf (38922 B)2013-08-14
Opis
Przedmiar robót -cd.str_11-17_Plac_zabaw_Czarnorzeki.pdf (65847 B)2013-08-14
Opis
Specycyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robótstr_18-47_Plac_Zabaw_Czarnorzeki_ST.pdf (183540 B)2013-08-14
Opis
Projekt wykonawczystr_1-4_Plac_zabaw_Czarn_PBW.pdf (106589 B)2013-08-14
Opis
Projekt wykonawczy -cd.str_5_Rys_nr_0_Projekt_zagospodar_dzialki.pdf (468845 B)2013-08-14
Opis
Projekt wykonawczy -cd.str_6_Rys_nr_1_ Rzut_placu_zabaw.pdf (806568 B)2013-08-14
Opis
Projekt wykonawczy -cd.str_7_Rys_nr_2_Przekroj_A-A.pdf (188011 B)2013-08-14
Opis
Projekt wykonawczy -cd.str_8_Rys_nr_3_Schemat_drenazu.pdf (245759 B)2013-08-14
Opis
Projekt wykonawczy -cd.str_9-11_Plac_zabaw_Czarnorzeki_BIOZ.pdf (100141 B)2013-08-14
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «