Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNORZEKI”.
Treść ogłoszeniaogloszenie - nadzor inwestorski kanalizacja Czarnorzeki.jpg (157329 B)2013-08-21
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «