Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”.
Treść ogłoszeniaart. 40 - zimowe utrzym. drog Czarn. Weglowka. 2014r.pdf (152262 B)2013-11-12
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Czarnorzeki, Węglówka”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaspecyfikacja - zim. utrzym. drog Czarnorzeki Wegl. - 2014.doc (263680 B)2013-11-12
Opis


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (specyfikacja - zim. utrzym. drog Czarnorzeki Wegl. - 2014.doc)Czapor Rafał2013-11-12 14:03
2Usunięto załącznik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Czapor Rafał2013-11-12 14:03
3Dodano załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (specyfikacja - zim. utrzym. drog Czarnorzeki Wegl. - 2014.pdf)Czapor Rafał2013-11-12 14:03
4Dodano załącznik Treść ogłoszenia (art. 40 - zimowe utrzym. drog Czarn. Weglowka. 2014r.pdf)Czapor Rafał2013-11-12 14:02
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «