Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Kombornia – rejon I”.
Treść ogłoszeniaart. 40 - zimowe utrzym. drog Kombornia - rejon I 2014.pdf (152338 B)2013-11-12
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2014 w miejscowości Kombornia – rejon I”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaspecyfikacja - zim. utrzym. drog Kombornia - rejon I - 2014.doc (241152 B)2013-11-12
Opis


Rejestr zmian
1Dodano załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (specyfikacja - zim. utrzym. drog Kombornia - rejon I - 2014.doc)Czapor Rafał2013-11-12 14:12
2Dodano załącznik Treść ogłoszenia (art. 40 - zimowe utrzym. drog Kombornia - rejon I 2014.pdf)Czapor Rafał2013-11-12 14:11
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót
» Panel aktualizacyjny «