Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2014 w miejscowości Krasna”.
Treść ogłoszeniaart. 40 - zimowe utrzym. drog Krasna. 2014r.pdf (149394 B)2013-11-12
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2014 w miejscowości Krasna”.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaspecyfikacja - zim. utrzym. drog Krasna. - 2014.doc (249856 B)2013-11-12
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «