Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Korczyna: nr ewid. 1165/2 o powierzchni 0,09 ha, udział 2/3 części w nieruchomości nr ewid. 1165/3 o powierzchni 0,04 ha
Treść ogłoszeniaII przetarg Korczyna 1165-2 1165-3.pdf (381051 B)2013-12-09
OpisWÓJT GMINY KORCZYNA
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony
Przedmiotem przetargu następujące nieruchomości:
1) nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Korczyna, oznaczona jako działka o nr ewid. 1165/2 o powierzchni 0,09 ha, stanowiąca własność Gminy Korczyna, objęta księgą wieczystą KS1K/00017654/4.
Działka stanowi pas gruntu o regularnym ukształtowaniu granic zbliżonym do prostokątnego. Działka położona przy gminnej drodze - bocznej od ul. Dolińskiej. Wystawa południowo-wschodnia. Na działce kilka drzew – jabłoni. Uzbrojenie (gazociąg, wodociąg, linia energetyczna) na działkach przyległych.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 5” działka leży w terenie opisanym symbolem: RM1 – tereny zabudowy zagrodowej. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka stanowi użytek: S-PSIV.
2) udział wynoszący 2/3 części w nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/3 o powierzchni 0,04 ha, stanowiącej własność Gminy Korczyna, objętej księgą wieczystą KS1K/00081627/5.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «