Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogł. przet. na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zad. pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kombornia Iskrzynia Wola Komborska"
Treść ogłoszeniaart. 40 - Pelnienie funkcji insp. nadzoru - Budowa kanalizacji sanita.- Czarnorzeki.doc (220672 B)2014-01-10
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW W MIEJSCOWOŚCI KOMBORNIA, ISKRZYNIA, WOLA KOMBORSKA ”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ- Pelnienie funkcji insp. nadzoru siec wodociagowa.doc (366592 B)2014-01-10
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «