Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogł. o wyborze oferty w przet. Pełn. funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zad. pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w m. Kombornia Iskrzynia Wola Komborska
Treść ogłoszeniaoglosz. o wyb. of. art. 92 ust.2 - Pelnienie funkcji insp. nadzoru -budowa sieci wodociagowej Komb. Iskrz. W. Komb..pdf (251983 B)2014-02-04
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 4354080, fax 13 4354096 przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska”.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «