Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Korczyna 1852
Treść ogłoszeniawykaz 1852.pdf (361763 B)2014-02-10
OpisWójt Gminy Korczyna, działając na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1852 o powierzchni 0,29 ha, stanowiący własność Gminy Korczyna, objęty księgą wieczystą KS1K/00117229/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «