Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu pn. „Dostawa materiałów drogowych na bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2014 roku”
Treść ogłoszeniaart. 40 - dostawa materialow drogowych -2014.doc (94720 B)2014-03-07
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa materiałów drogowych na bieżące remonty dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna w 2014 roku”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSpecyfi. dostawa mater. drogowych- 2014.doc (218112 B)2014-03-07
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «