Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14829R Czarnorzeki – Dział nr ewid. działek drogowych 521, cz.373, 339 w miejscowości Czarnorzeki w km 0+000-1+750 oraz w km 2+050-2+119 (...)"
Treść ogłoszeniaart. 40 - Przebudowa drogi gminnej Czarnorzeki - Dzial.pdf (431218 B)2014-03-11
Opis
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ - Przebudowa drogi gminnej Czarnorzeki - Dzial.doc (292352 B)2014-03-11
Opis
Dokumentacja (przedmiar robót, opis techniczny)Dokumentacja przedmiar robot opis techniczny.zip (1703041 B)2014-03-11
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «