Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na Realizację zadań w ramach Projektu “eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Ogłoszenie2014-OJS058-096865-pl eKorczyna.pdf (218783 B)2014-03-22
OpisRealizacja zadań w ramach Projektu “eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne– zwiększenie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ eKorczyna.zip (1936899 B)2014-03-22
OpisRealizacja zadań w ramach Projektu “eKorczyna – Gmina stawiająca na innowacje” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne– zwiększenie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «