Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na realizację pn. Remont budynku komunalnego w Korczynie (adaptacja na cele kultury) w ramach realizacji projektu „Na styku kultur Pogórza Karpackiego”
Ogłoszenieart. 40 - Remont budynku komunalnego w Korczynie.doc (123904 B)2014-03-26
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont budynku komunalnego w Korczynie (adaptacja na cele kultury) w ramach realizacji projektu „Na styku kultur Pogórza Karpackiego”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ - remont budynku komunalnego w Korczynie.doc (350208 B)2014-03-26
Opis
Dokumentacja (przedmiar robót, STWiOR, rysunki)2014-03-26
OpisDokumentacja do pobrania na stronie www.korczyna.pl w zakładce Przetargi i ogłoszenia -> Zamówienia publiczne

lub bezpośrednio pod adresem:

http://www.korczyna.pl/app/webroot/uploaded/GMINA/2014/Przetargi/Dworek/Dwor%20korczyna%20Dokumentacja%20przetargowa.zip
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «