Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14829R Czarnorzeki – Dział nr ewid. działek drogowych 521, cz.373, 339 w miejscowości Czarnorzeki (...)"
Ogłoszenieoglosz. o wyb. of. art. 92 ust.2 - Przebudowa drogi gminnej Czarnorzeki-Dzial w Czarnorzekach.pdf (265791 B)2014-04-04
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 4354080, fax 13 4354096 przeprowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1 14829R Czarnorzeki - Dział nr ewid. działek drogowych 521, cz. 373, 339 w miejscowości Czarnorzeki w km 0+000 – 1+750 – 2+050 – 2+119 zniszczonej przez powódź w 2010 roku”.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «