Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Wyjaśnienie SIWZ do przet. nieograniczonego na realizację zad. pn. Remont budynku komunalnego w Korczynie (adaptacja na cele kultury) w ramach realizacji projektu „Na styku kultur Pogórza Karpackiego”
Ogłoszeniemodyfikacja wyjasnienie siwz Remont budynku komunalnego w Korczynie adaptacja na cele kultury w ramach realizacji projektu Na styku kultur Pogorza Karpackiego.pdf (228008 B)2014-04-10
OpisWyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont budynku komunalnego w Korczynie (adaptacja na cele kultury) w ramach realizacji projektu „Na styku kultur Pogórza Karpackiego”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm./ w związku ze złożonym zapytaniem do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont budynku komunalnego w Korczynie (adaptacja na cele kultury) w ramach realizacji projektu „Na styku kultur Pogórza Karpackiego” informuję:
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «