Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Węglówka za Kościołem w miejscowości Węglówka”
Ogłoszenieart. 40 - BUDOWA MOSTU W WEGLOWCE.pdf (274489 B)2014-04-11
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Węglówka za Kościołem w miejscowości Węglówka”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ - Budowa mostu w ciagu drogi gminnej Weglowka za Kosciolem.doc (348160 B)2014-04-11
Opis
Dokumentacja (przedmiar robót, Specyfikacje techniczne, rysunki)2014-04-11
OpisDokumentacja do pobrania na stronie www.korczyna.pl w zakładce Przetargi i ogłoszenia -> Zamówienia publiczne

lub bezpośrednio pod adresem:

http://korczyna.pl/app/webroot/uploaded/GMINA/2014/Przetargi/Most/Dokumentacja.zip
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «