Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”
Ogłoszenieart 40 - Odbior transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych.pdf (381389 B)2014-04-14
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540 80 wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ - Odbior transport i zagospodarowanie odpadow komunalnych.doc (343552 B)2014-04-14
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «