Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Iskrzynia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 222/1 o powierzchni 0,23 ha
Ogłoszenieogloszenie Iskrzynia 222-1.pdf (372370 B)2014-05-09
OpisWÓJT GMINY KORCZYNA
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Iskrzynia, oznaczonej jako działka o nr ewid. 222/1 o powierzchni 0,23 ha, stanowiącej własność Gminy Korczyna, objętej księgą wieczystą KS1K/00069032/7 prowadzoną przez Sad Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krośnie.
Działka położona jest przy drodze krajowej, w kompleksie użytków rolnych oraz rozproszonego budownictwa zagrodowego. Kształt działki prostokątny, działka dłuższym bokiem przylega do pasa drogowego, nad gruntem przebiegają napowietrzne linie energetyczne.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «