Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Przetargi

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna oraz utwardzenie części działki nr 121/1 i 122 w Woli Komborskiej”
Ogłoszenieart. 40 - Przeb. nawierzchn. drog gminnych.pdf (370092 B)2014-05-14
OpisGmina Korczyna ul. Rynek 18a, 38-420 Korczyna tel. 13 43 540-80, zwana dalej Zamawiającym, wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Korczyna oraz utwardzenie części działki nr 121/1 i 122 w Woli Komborskiej”.
Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaSIWZ- przebudowa nawierzchni drog gminnych.doc (329216 B)2014-05-14
Opis
DokumentacjaDokumentacja przebudowa nawierzchni drog gminnych.zip (1260234 B)2014-05-14
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «